Наслов

Јабланица 1975. бр. 156

Издавач

Грађевинско предузеће "Јабланица" Ваљево

Датум

5. март 1975.

Друга одговорна лица

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" Ваљево

Формат

28 х 40 цм

Језик

српски

Област

- Успешније од планираног-а и од 1973. године
- Критеријуми учешћа у расподели- Веома је значајно да комунисти потстичу борбу за већи доходак, боље коришћење капацитета, радног времена и већу уштеду
- Станови пре рока
- Диспанзер гради „Јабланица“
- Солидарност или нешто друго
- Рок завршетка краћи целу годину!
- Примљени нови чланови СКЈ
- Кредитирамо инвеститоре
- Попуњавање радних места
- Изразито повећани трошкови – због цена материјала
- Укупан приход
- Расподела дохотка
- Тесари се први реорганизују
- Сталне бригаде од 15-25 људи
- Нова грађа добила сигуран кров
- Где расипамо – како штедимо
- „Велики расип опеке, креча, цемента“
- Прилази градилиштима – лоши
- „Ако се види корист – штедеће се“
- „Тесари могу да уштеде 10-15 одсто“
- „Добра координација – смањује трошкове“
- Од ООУР-а до Радне заједнице
- У чему је разлика између ООУР-а и Радне заједнице
- Фолклору неопходна помоћ
- И струја се прекомерно расипа
- Они предњаче од почетка
- Више од 70 кандидата
- Ка даљен јачању самоуправних односа
- Постићи јединство колектива
- Добар рад – подржати
- Организован семинар за технички кадар
- Закупац најзад исењен
- Награђени спасиоци багера 500 С
- Нови инспектор се не шали
- Из бележнице дисциплинског референта
- На курсу командира
- Без изгубљене партије – у финале
- Превид, жртве, мат!
- Хуман гест жена