Zavrsna konferencija projekta Vidrak.JPG
Dokumentarne fotografije sa konkursa MBVA Slike grada 365 - 2021.